Säkringsändring

Om du vill ändra huvudsäkring anlitar du en auktoriserad elinstallatör som anmäler förändringen till oss och sedan utför arbetet hos dig.

I de fall det krävs en ombyggnad av anslutningen tar vi fram en offert på kostnaden. Elinstallatören tar i sin tur fram en kostnad för att ändra i elanläggningen.

Tänk på att vi registrerar ändringen från samma datum som beställningen kommer in till oss, inte datumet som ändringen utförs hos dig. Därefter ser du förändringen på din faktura. Du kan ändra säkringsstorlek max en gång per år.

Proppskåp