Barbros hus

Barbros hus har direktverkande el och har en årlig förbrukning på 26 100 kWh. Taxan är N15E
Här ser ni fördelningen av kostnader (tidigare och nya effekttaxan, avser år 2021)

PriskomponentTidigare taxaEffekttaxaFördelning % på totalen
Fast avgift1 510 kr1 240 kr7%
Elöverföring Höglasttid4 825 kr2 248 kr12%
Elöverföring Låglasttid0939 kr5%
Månadseffekten01 528 kr8%
Energiskatt och moms13 190 kr13 095 kr69%
Totalt19 525 kr19 049 kr100%

Månadseffekten

Effekt är den mängd el som används vid ett visst tillfälle.
Månadseffekten är alltså den högsta timmen under månaden (höglasttid).

Exempel på Barbrors hus:

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-6.png

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-8.png