Annas hus

Annas hus har fjärrvärme och har en årlig förbrukning på 6 000 kWh. Taxan är N14E
Här ser ni fördelningen av kostnader (tidigare och nya effekttaxan, avser år 2021)

PriskomponentTidigare taxaEffekttaxaFördelning % på totalen
Fast avgift1 348 kr942 kr17%
Elöverföring Höglasttid1 111 kr391 kr7%
Elöverföring Låglasttid0240 kr4%
Månadseffekten0671 kr12%
Energiskatt och moms3 288 kr3 234 kr59 %
Totalt5 747 kr5 478 kr100%

Månadseffekten

Effekt är den mängd el som används vid ett visst tillfälle.
Månadseffekten är alltså den högsta timmen under månaden (höglasttid).

Exempel på Annas hus: